Biblioteczka

buddyzm buddyzm Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie
Sangharakshita

Nic, co zjawiskowe, nie powstaje spontanicznie, bez poprzedzającego uwarunkowania, ani też nie pozostaje bez następstw. Ta zasada "Uwarunkowanego Współpowstawania" jest podstawą każdego konceptualnego wyrażenia Wglądu Buddy.

Pozycję można zamówić na stronie Oficyny BudDzik.

>> PRZECZYTAJbuddyzm buddyzm Przekroczyć próg mądrości
red. Jacek Sieradzan

Replika na wypowiedzi papieża Jana Pawła II dotyczące buddyzmu. Zostały w niej wyjaśnione kluczowe terminy związane z naukami Buddy. Dzięki tej pozycji czytelnik może zaznajomić się z doktrynalną częścią buddyzmu a także zasmakować jego subtelnej filozofii.

Książkę można kupić na stronie www.buddyzm.com.pl.

>> PRZECZYTAJbuddyzm buddyzm Elementarz Mahamudry
Garma C.C. Chang

Na co nie patrzymy i czegokolwiek nie robimy, wszystko dzieje się w umyśle. Mahamudra ukazuje ten umysł wprost: jest to stan, w którym umysł rozpoznaje sam siebie, nie opierając się na doświadczeniach. Spoczywanie umysłu w samym sobie prowadzi do wyłonienia się przytomności z jej ponadczasowej istoty.

>> PRZECZYTAJbuddyzm buddyzm 10 byków
Kakuan

"10 byków" to słynny chiński komentarz opisujący stadia świadomości na drodze prowadzącej do oświecenia. Chociaż oświecenie, które jest celem zen przychodzi samo, to jednak człowiek wędruje poprzez żywioł czasu, wlokąc swą prawdziwą naturę. Zen musi pójść na kompromis i uznać kolejne stadia świadomości przybliżające do momentu oświecenia.

>> PRZECZYTAJbuddyzm buddyzm 108 odpowiedzi jogina
Lama Ole Nydahl

Pełne humoru odpowiedzi na pytania zadane podczas publicznych wykładów zachodniego nauczyciela buddyzmu Lamy Ole Nydahla.

>> PRZECZYTAJbuddyzm buddyzm Przekraczając próg wyzwolenia
dr Yutang Lin

Mam nadzieję, że moje sugestie skierowane w stronę chrześcijaństwa zostaną przez chrześcijan przyjęte życzliwie. Przecież główny nacisk w naukach chrystusowych spoczywa na realizacji nauk uniwersalnej miłości i zbawienia. Poprzez urzeczywistnienie tego co nam wszystkim wspólne - pragnienia duchowego rozwoju który pozwala na realizację Prawdy, dzięki obopólnemu zrozumieniu oby dane nam było żyć w harmonii i pokoju, wzajemnie czerpiąc pożytki i wsparcie ze strony naszych duchowych tradycji.

>> PRZECZYTAJ