Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


"O co w tym wszystkim chodzi?"


To proste i znajome pytanie, lub jego odmiany, stało się wytartym frazesem we wszystkich językach, które są - lub kiedykolwiek były - używane. Postawienie tego pytania zwykle zapowiada początek długiej, zawiłej, a w końcu beznadziejnej dyskusji nad "znaczeniem" Życia, albo też oznacza rezygnację, zamknięcie dyskusji bez wyciągnięcia wniosków. Faktycznie, to pytanie prawie zawsze pozostaje tylko retoryczne, gdyż powszechnie wiadomo, że tylko ktoś o bardzo ograniczonym umyśle mógłby spodziewać się, że znajdzie na nie odpowiedź. Życie jest tak skomplikowane, świat tak niezgłębiony, wszechświat tak nieznany; człowiek musiałby być szalony by spodziewać się, że znajdzie prosty klucz, który mógłby wyjaśnić tę tajemnicę.

A jednak stwierdzono, że Tybetańskie Koło Życia jest takim kluczem. Mówi się, że ten symbol jest lustrem, w którym możemy zobaczyć siebie samych, nasze żywoty we wszystkich aspektach, a także prawie nieskończoną ilość możliwości zawartych w światowej egzystencji. Koło Życia nie jest niczym innym, jak tylko dramatycznym przedstawieniem życia; poznanie go i zrozumienie jest poznaniem i zrozumieniem Życia samego w sobie.

W istocie, Koło jest opracowaniem i szczegółowym opisem jednej prostej zasady: zasady Uwarunkowanego Współpowstawania, którą tutaj w skrócie przedstawimy. Zasada ta, można powiedzieć, jest krystalizacją oświecenia Buddy. Przedstawia ona, w terminach pojęciowych zadziwiających precyzją i skrótowością, wizję, która była - i jest - wielka w swojej wszechobejmującej uniwersalności. Ta zasada naprawdę pokazuje nam, czym jest to "wszystko" wokół.

Niemniej jednak, ponieważ ta zasada wydaje się być bardzo prosta i łatwa do zrozumienia, istnieje niebezpieczeństwo, że nie uda nam się zrozumieć ją tak gruntownie oraz zaangażować się w jej urzeczywistnienie tak szczerze, jak prawdopodobnie moglibyśmy. Nawet Ananda, najbliższy towarzysz Buddy, popełnił ten błąd:


-O Panie! Cudowny i wspaniały! Jak głębokie jest to Prawo Przyczynowe, jak głębokie wydaje się być! A jednak uważam, że jest ono bardzo łatwe do zrozumienia!

-Nie mów tak, Anando! Nie mów tak! Niezwykle głębokie jest Przyczynowe Prawo. Z powodu nieznajomości, niezrozumienia i niezgłębiania tej doktryny świat ludzi stał się pogmatwany jak kłębek sznurka, pokryty pleśnią, stał się bagnem i gęstwiną, niezdolny do wyjścia poza zepsucie, łańcuch nieszczęść, upadek i nieustanne krążenie.


Wszelkie pojęciowe sformułowania nie są jednak, mimo wszystko, niczym więcej niż wskazówką, wzmianką o prawdzie, której dotyczą. Gdy studiujemy Dharmę, powinniśmy zawsze pamiętać, że naszym zadaniem nie jest jedynie zrozumieć ją, ale raczej, postępując za jej przewodnictwem, ponownie wzniecić w nas samych utajony płomień natchnienia, które pierwotnie doprowadziło do jej narodzin.

W tej publikacji przyjrzymy się obrzeżu Koła Życia, dwunastu ogniwom Współzależnego Powstawania. Miejmy nadzieję, że pozwoli nam to wziąć do serca tę fundamentalną zasadę i nakłoni nas do "przepracowania" tego, co mówi ona o nas samych. Jeżeli zrobimy to, wtedy stwierdzimy, że nasza praktyka nabiera rozpędu i po pewnym czasie będziemy mogli nawet stwierdzić, że poruszamy się po spirali do góry, całkowicie poza Koło, poza potrzebę zadawania dalszych pytań.


Tybetanskie Kolo Zycia
Biblioteczka Buddyjska
strona główna

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl