Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej.
Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.


buddyzm medytacja Budda reinkarnacja Dharma nirwana
Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl
Buddyzm - Cyber Sangha - Buddyjski Serwis Internetowy - Buddyzm w Polsce - www.buddyzm.edu.pl BUDDYZM - Cyber Sangha
Wydawnictwo ROGATY BUDDA - Ksiegarnia Buddyjska - buddyzm Buddyzm-Media - Buddyjski Serwis Informacyjny Buddyzm CyberSangha - YouTube Buddyzm CyberSangha - FACEBOOK
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm BUDDYZM - Cyber Sangha buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm     mapa strony | nasz patronat | o serwisie  buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm S T R O N A   G L O W N A M A G A Z Y N D O W N L O A D W Y D A R Z E N I A C Z Y T E L N I A ZALOGUJ SIE ZAREJESTRUJ SIE S Z U K A J buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm Wprowadzenie do buddyzmu Czym jest medytacja? Nowosci wydawnicze Zadaj pytanie Ikonografia Katalog WWW buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm buddyzm :: Cyber Sangha :: buddyzm
buddyzm buddyzm
buddyzm warszawa beru khjentse dziamgon kongtrul
Polska Sangha Beru Khjentse Rinpocze i Dziamgona Kongtrula Rinpocze w tradycji karma kagju


buddyzm
buddyzm buddyzm
Cyber Sangha > Magazyn > Magazyn nr 6 > Nauka czterech punktów
buddyzm buddyzm Cyber Sangha - magazyn nr 06 - buddyzm
listopad 1998
buddyzm
Jeśli ktoś dostrzega swoją naturę,
znajduje Drogę, nawet jeśli nie umie czytać.
- Bodhidharma -
buddyzm
buddyzm


Dziamgon Kongtrul Rinpocze Nauka czterech punktów
Dziamgon Kongtrul Rinpocze


Dziamgon Kongtrul Rinpocze Karma Lodro Czieki Sendzie był trzecią inkarnacją słynnego mistrza tybetańskiego z XIX wieku - Dziamgona Kongtrula Lodro Taje. Był jednym z czterech głównych regentów szkoły karma kagyu. Zginął w wypadku samochodowym w wieku trzydziestu dziewięciu lat.


buddyzm - Cyber Sangha - medytacja

W tym świecie istnieje wiele różnych ras i wiele tradycji religijnych. Wszystkie tradycje religijne mają wspólny cel przynoszenia pożytku innym istotom. Aby móc przynosić innym pożytek, trzeba najpierw samemu praktykować swoją drogę. Dlatego też istnieje tak wiele różnych dróg i praktyk religijnych. W tym kontekście trzeba stwierdzić, że buddyzm jest jedną z głównych religii świata.

Mówiąc ogólnie, wszystkie istoty pragną uwolnić się od cierpienia, jak również wszystkie one poszukują szczęścia; jest to wspólna droga dla wszystkich istot. Różne religie podają różne sposoby osiągnięcia tego celu. Droga buddyjska, tak jak praktykowano ją w Tybecie, ma jeden cel: pomóc istotom osiągnąć to, czego pragną; osiągnąć nie tylko czasowe szczęście, ale i szczęście ostateczne, którym jest wyjście poza wszelkie uwarunkowania i wszelkie zmiany. Szczęście to opiera się o wewnętrzną praktykę, o bezpośrednie doświadczenia tego, o czym mówi się w buddyzmie.

To ostateczne szczęście, które wychodzi poza wszelkie uwarunkowania, jest możliwe do osiągnięcia poprzez wewnętrzne doświadczenie, ponieważ zgodnie z nauką Trzeciego Obrotu Koła Dharmy Buddy, wszystkie czujące istoty mają w sobie potencjał do osiągnięcia doskonałego Oświecenia. Nie ma więc niczego takiego, co możnaby osiągnąć z zewnątrz. Obecnie znajdujemy się w stanie pomieszania i niekiedy nie jesteśmy w stanie rozpoznać natury naszego umysłu. Widzimy wszystko w taki sposób, jakby tego powodem były zewnętrzne przyczyny. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, myślimy, że przyczyną tego jest coś z zewnątrz; kiedy jesteśmy nieszczęśliwi również sądzimy, że dzieje się tak na skutek przyczyny zewnętrznej. Nie jesteśmy świadomi tego, czym jest w istocie umysł. Ponieważ jednak mamy w sobie potencjał Oświecenia, tak więc to ostateczne szczęście, które jest samą naturą Buddy, można osiągnąć wskutek jej rozpoznania.

Ponieważ mamy już w sobie zawarty ten potencjał Oświecenia, powinniśmy więc wiedzieć, jakie rzeczy są w swej istocie. Następnie powinniśmy praktykować różne rodzaje medytacji i dzięki praktyce urzeczywistnić jej cel, naturę Buddy. Naturalnie, buddyzm jest bardzo rozległy i głęboki jako wiedza, zawiera 84.000 różnych nauk, jakie zostały podane przez Buddę. To, co obecnie usłyszymy, to bardzo zwięzły skrót tych nauk, który nosi nazwę "Nauki w czterech punktach".

Pierwszy punkt jaki należy poznać to fakt, że wszystko, co złożone jest nietrwałe. Należy to rozumieć w ten sposób, że jakiekolwiek zjawisko widzimy na poziomie relatywnym, dla nas pojawia się ono tak, jakby naprawdę istniało. Ale w istocie, dzięki analizie obiektu naszej percepcji, dochodzimy do wniosku, że nic nie istnieje w sposób niezależny. Wszystko się zmienia, bo wszystko, co nam się jawi, jest złożone, a ponieważ jest złożone, to musi ulegać zmianom. Dlatego też nie posiada ono prawdziwie niezależnego istnienia; jest jak sen, jak złudzenie.

Ponieważ nie jesteśmy świadomi tego faktu, widzimy świat relatywny, tak jakby był rzeczywisty, trwały i ostateczny. W celu wyjścia poza tę iluzję, powinniśmy zrozumieć, że wszystko, co się pojawia, wszystko co jest złożone, ma charakter zmienny i nietrwały. Chodzi tu nie tylko o przedmioty zewnętrzne, ale również o nasze ciało, umysł, myśli i uczucia; wszystkie one przychodzą o odchodzą, są nietrwałe i podlegają zmianom. Powinniśmy zrozumieć również i to, że wszystko to, co się zmienia, pojawia się we wzajemnych związkach.

Drugi ważny punkt, to pogląd realistyczny, który jest związany z cierpieniem. Znaczenie tego jest takie, że dopóki utrzymuje się pogląd o przedmiotach i materii jako będących czymś niezmiennym, stale i rzeczywiście istniejącym - wtedy nieodłączne od tego będzie również cierpienie. Przejawianie się zjawisk nie jest niczym innym, jak wyrazem przejrzystości umysłu. To, że zjawiska się pojawiają, nie jest niczym złym, nie przynosi to z sobą żadnego pomieszania, czy cierpienia. Kiedy jednak utrzymujemy ten dualistyczny pogląd, kiedy myślimy, że coś różnego od nas rzeczywiście istnieje, wtedy przywiązujemy się do tego, co postrzegamy; coś zaczynamy lubić, czegoś nie lubimy, a wobec czegoś innego z kolei jesteśmy obojętni. To dualistyczne nastawienie rozdziera nas, prowadzi do różnych działań, wskutek czego wytwarzamy karmę, tak że wtedy powstaje nowe cierpienie. Wynikiem działania, którego podstawę stanowi błędne postrzeganie świata, jest cierpienie. Powinniśmy zdać sobie jasno sprawę z tego, że to nie sama iluzja jest przyczyną naszego cierpienia, ale fakt, że jej ulegamy, że nie-rzeczywiste uważamy za rzeczywiste.

Trzeci punkt mówi nam o sposobach wyzwolenia się z cierpienia, które jest związane z błędną percepcją świata, tym, że wszystko jest puste, pozbawione jaźni i istoty. Należy zrozumieć, że pustka znajduje się poza skrajnościami istnienia i nie-istnienia. Oznacza to,ze wszystko, co tylko jest, istnieje w sposób relatywny. Tak więc, jeśli mówimy, że coś jest długie, to dlatego, że coś innego jest krótsze. Coś zyskuje swoją ważność i wartość, dzięki porównaniu tego czegoś z otoczeniem, z innymi punktami otoczenia; dlatego też jest to relatywne. Analizowane jednak przez nas w oderwaniu od otoczenia, owe przedmioty i wartości wykraczają poza skrajności istnienia i nieistnienia.

Niektórzy ludzie sądzą, że pustka jest nicością, jest to jednak nieporozumienie. Pustka oznacza: "poza wszelkimi koncepcjami" i "poza wszelkimi skrajnościami". Odnosi się to nie tylko do tego, co zewnętrzne, do własnego doświadczenia świata, ale również i do tego, co zwie się "ja" lub "ego", czyli do wyobrażenia, jakie mamy o sobie. To "ja", czy "ego" również nie posiada rzeczywistego istnienia, znajdując się poza pojęciami istnienia i nie-istnienia. Wszystko, czego doświadczamy, nie jest więc różne od naszego umysłu, będącego źródłem naszych myśli, uczuć i zewnętrznego świata.

Zrozumienie pustki prowadzi nas do rezultatu. To z powodu naszego lgnięcia do dualizmu wierzymy w iluzję, w przedmiot i podmiot jako różne od siebie, z czego powstaje cierpienie. Naprawdę jednak podmiot i przedmiot jako całości niezależne od siebie, w realny sposób nie istnieją. Istnieje tylko ich relatywny poziom współzależnego powstawania.

Czwarty punkt to rezultat, czyli urzeczywistnienie. Jest to stan umysłu w pełni wolnego od jakiegokolwiek cierpienia. Ponieważ jeśli nie ma lgnięcia do dualności, to wtedy również cierpienie się nie pojawia; nie ma nikogo, kto mógłby cierpieć, bo nie ma już "ego", przyczyny cierpienia. Jest to więc całkowite urzeczywistnienie pustki. Jest to również urzeczywistnienie tego, czym jest umysł, jego esencji, czyli jego pustej natury.

Te cztery punkty obejmują buddyjską drogę. Po pierwsze jest to słuchanie i przemyśliwanie tego, co nauczał Budda i po drugie, praktyczne zastosowanie tego w medytacji, aż do osiągnięcia owocu, czyli pełnego Oświecenia.


Tekst wykładu wygłoszonego w Poznaniu zaczerpnięto
z wydawnictwa "Deszcz Nektaru Wyzwolenia", Poznań 1987.
buddyzm

buddyzm - facebook - cybersangha
buddyzm
Polityka prywatności portalu
buddyjskiego "CyberSangha"


buddyzm
Sprawdź najchętniej czytane teksty »
buddyzm

buddyzm
Zarejestruj się, by otrzymywać newsletter »
buddyzm

buddyzm
"Cyber Sangha" obejmuje swoim patronatem medialnym ciekawe książki i imprezy związane z buddyzmem.
» szczegóły
buddyzm

buddyzmZnajdź w "Cyber Sandze"

buddyzm

buddyzm
Darowizna
dla "Cyber Sanghi"

buddyzm

Budda

Oby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczynę szczęścia.

Oby były wolne od cierpienia i przyczyny cierpienia.

Oby nie były oddzielone od prawdziwego szczęścia - wolności od cierpienia.

Oby spoczywały w wielkiej równości, wolnej od przywiązania i niechęci.

Magazyn DIAMENTOWA DROGA

Portal Budda.pl

Fundacja Theravada Polska

Biblioteczka Buddyjska

Wydawnictwo A - buddyzm, filozofia, religioznawstwo

Księgarnia KARMAPA FOUNDATION

Serwis Buddyzm Wprost

Sasana.pl - Theravada

Medytacja w więzieniach


London wedding photographer

buddyzm buddyzm
buddyzm
buddyzm :: www.buddyzm.edu.pl :: buddyzm
buddyzm
buddyzm buddyzm przewin strone do gory Aktualnie online: 0 użytkownik(ów), 35 gość(i)

Strona główna || Czytelnia || Magazyn || Wprowadzenie do buddyzmu || Czym jest medytacja?
Nowości wydawnicze || Zadaj pytanie || Biblioteczka || Download || Wydarzenia
Katalog WWW || Polityka prywatności || Cennik reklam || O serwisie || Zaloguj się || Szukaj
opcje zaawansowanego szukania napisz do nas wydrukuj strone buddyzm buddyzm
buddyzm
buddyzm
buddyzm buddyzm
buddyzm

Buddyzm w Polsce

www.buddyzm.edu.pl

om mani peme hung

Buddyjski Portal "Cyber Sangha"
w Internecie od 1998 roku.
buddyzm - CyberSangha - buddyzm