Biblioteczka Buddyjska
"10 byków" Kakuan


Znalezienie śladów
Pod drzewami wzdłuż strumienia dostrzegam ślady!

Są nawet i wśród pachnących traw.

Odnalazłem je, hen daleko, w odległych górach.

Śladów tych nie można ukryć, jak nie można ukryć nosa patrząc w niebo.


Komentarz:
Pojmując naukę, dostrzegam ślady byka. Wiem, że jak wiele naczyń wykonane jest z jednego i tego samego metalu, tak istnieją miriady stworzeń utkanych z przędzy jaźni. Dopóki ni potrafię dokonywać rozróżnień, jak dostrzegę odmienność prawdziwego i nieprawdziwego? Chociaż jeszcze nie przekroczyłem bramy, niemniej jednak spostrzegłem ścieżkę.

strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl