Biblioteczka Buddyjska
"10 byków" Kakuan


Wstęp


W dwunastym wieku chiński mistrz Kakuan narysował dziesięć byków, opierając się na wcześniejszych bykach taoistycznych oraz napisał komentarze prozą i wierszem, które prezentujemy tutaj w tłumaczeniu. Jego dzieło było czystym zen, wchodziło głębiej niż dzieła wcześniejsze, które kończyły się na nicości obrazu ósmego. Dzieło to stanowi od tamtej pory trwałe źródło inspiracji dla uczniów.

Byk jest wieczną zasadą życia, prawdą w działaniu. Dziesięć byków symbolizuje kolejne etapy urzeczywistniania swej prawdziwej natury. Kolejność ta jest tak przekonująca dzisiaj, jak była wtedy kiedy Kakuan (1100 - 1200) rozwinął ją na podstawie wcześniejszych i wykonał obrazy byka.

Zrozumienie zasady stwórczej przekracza każdy czas i każde miejsce, 10 byków to coś więcej niż poezja, więcej niż obrazy. To odsłonięcie duchowego objawienia porównywalnego z każdą biblią ludzkiego doświadczenia. Oby czytelnik, jak chiński patriarcha, odkrył ślady swego potencjalnego "ja" i niosąc ze sobą kij swego celu i dzbanek na wino prawdziwego pragnienia, często odwiedzał targ i tam oświecał innych ludzi.

  1. Poszukiwanie byka
  2. Znalezienie śladów
  3. Dostrzeżenie byka
  4. Schwytanie byka
  5. Ujarzmienie byka
  6. Odprowadzenie byka do domu
  7. Przekraczanie byka
  8. Przekraczanie i byka, i jaźni
  9. Docieranie do źródła
  10. W świecie


"10 byków" zamieszczono m.in. w zbiorze tekstow zen zatytułowanym "Zen z krwi i kości" wydanym przez Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998
Biblioteczka Buddyjska
strona główna

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl