Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Dziampa Thaye

Urodzony w Anglii jako David Stott, nauczyciel i praktykujący w szkołach karma kagyu i sakjapa buddyzmu tybetańskiego, uczeń Karma Thinleja Rinpocze, który mianował go swoim regentem. Na Uniwersytecie w Manchesterze uzyskał stopień doktora filozofii za pracę z historii buddyzmu tybetańskiego. Jest ngakpą, czyli joginem tantrycznym, który nie żyje w celibacie. Jest żonaty, ma troje dzieci. Kilkakrotnie odwiedził Polskę, gdzie ma grono uczniów.

Wasza Świątobliwość, proszę zaakceptować te odpowiedzi na twoją krytykę buddyzmu, które przedkładam z wielkim szacunkiem za twoją odwagę w obronie życia nienarodzonych.

  1. Termin "soteriologia" wskazuje na doktrynę zbawienia. Trudno jest właściwie dowiedzieć się, co oznacza sformułowanie "negatywna soteriologia". Buddyzm jednak nie może być negatywną soteriologią, ponieważ według buddyzmu wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci jest możliwe nie tylko - jak w chrześcijaństwie - dla niektórych, lecz dla wszystkich. Jest to więc w istocie najbardziej pozytywna ze wszystkich soteriologii.

  2. Chociaż samsara (cykl cierpienia) posiada braki, sam świat jako taki nie posiada braków. Samsarę tworzy niewiedza umysłu czującej istoty, która przesłania prawdziwą naturę rzeczy. W rzeczywistości można powiedzieć, że samsara jest tylko projekcją rzuconą na świat. Kiedy ta niewiedza zostaje zastąpiona mądrością, ten sam świat jest postrzegany jako mandala buddy, to jest miejsce najwyższej błogości. Kiedy pisma buddyjskie mówią nam, że świat jest miejscem cierpienia, jest to środek, który ma na celu pobudzić w nas wyrzeczenie się przywiązania do samsary. Ponadto, to w religii chrześcijańskiej często mówi się, że ten świat jest "padołem łez".

  3. Jeśli stwierdzenie, iż buddyzm jest "głównie systemem ateistycznym" oznacza, że nie ma w nim boga stwórcy, jest to prawidłowe. Buddyzm jest religią opartą raczej na rozumie, niż na wierze czy objawieniu. Dostrzega on błąd niekończącego się cofania wstecz przy odwoływaniu się do stwórcy.

    Nie należy jednak mylnie uważać buddyzmu za materializm. Buddyzm dowodzi istnienia przeszłych i przyszłych żywotów, co ma miejsce wskutek nie mającego początku i końca kontinuum umysłu. Istnieje też inny powód, dla którego określanie buddyzmu głównie jako ateistycznego, jest również zbyt uproszczone, ponieważ zawsze akceptował on istnienie nadmiaru samsarycznych bóstw. Mają one nie mniejszą ontologiczną realność od nas, chociaż nie posiadają ciał fizycznych. Faktycznie, czasami niektóre z tych bóstw nawet żywią złudzenie, że są stwórcami świata.

  4. Aby zrozumieć głupotę tego stwierdzenia, (że nirwana jest "stanem doskonałej obojętności względem świata"), należy wziąć pod uwagę samego Śakjamuniego. Pobudziwszy altruistyczne postanowienie osiągnięcia stanu buddy dla pożytku wszystkich istot, osiągnął oświecenie w wieku 35 lat, a następnie spędził resztę życia pomagając innym osiągnąć wyzwolenie z cierpienia. Z pism mahajany całkiem wyraźnie wynika, że stan buddy nie jest końcem, lecz początkiem całkowicie altruistycznej aktywności dla dobra innych. Jedyną "obojętnością" w nirwanie jest obojętność na własny interes.

  5. Można podejrzewać, że sformułowanie (o nirwanie jako niższej fazie rozwoju duchowego), pochodzi z prac prof. R.C.Zaehnera z Oxfordu. Jest to wyjątkowo trywialne sformułowanie, ponieważ odzwierciedla ono osobisty ranking religii według cech, które same uznaje za atrakcyjne. Intelektualnie ma to równą wagę jak powiedzenie, że blondynki reprezentują niższą fazę fizycznego rozwoju od brunetek. A w końcu, niestosowność tego oświadczenia demonstruje fakt, że jest ono równie znaczące teraz, jak będzie po jego odwróceniu. W każdym razie, albo istnieje Bóg opisywany przez chrześcijan, a wtedy nirwana nie jest niższą fazą duchowego rozwoju lecz złudzeniem, albo też nie ma boga, a wówczas zjednoczenie z Bogiem nie jest niższą fazą rozwoju duchowego, lecz fantazją.
Biblioteczka Buddyjska
spis treœci

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl