Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


chwytliwość

chwytliwosc


Tutaj pokazany jest człowiek zrywający owoce z drzewa; pożądanie doprowadziło do działania. Zaczynamy czynić kroki w celu przywłaszczenia tego, czego pragniemy.

Pożądanie może być jaskrawe oraz subtelne, takie samo może być lgnięcie (chwytliwość). Najbardziej rzucającym się w oczy rodzajem lgnięcia jest przywiązanie się do przedmiotów materialnych i do ludzi. Niemniej jednak w tradycyjnych pismach większą uwagę przypisuje się mentalnemu lgnięciu. Chwytamy się kurczowo rozmaitych idei, wierzeń i opinii, będących jedynie modyfikacjami podstawowej niewiedzy, która stanowi podstawę całego łańcucha uwarunkowań.

Z powodu naszego pomieszania i niewiedzy tworzymy fałszywe poglądy /pali: mikkha-ditthi/, które są usprawiedliwieniami naszych podstawowych skłonności i pożądań. Przez większość czasu to, co uważamy za swoje myśli jest jedynie zbiorem przypuszczeń i stanowisk, których nie przemyśliwamy systematycznie i które często okazałyby się racjonalnie nieuzasadnione. Książki, gazety, konwersacje, ogromna większość tak zwanego życia intelektualnego składa się z takich rozumowych wywodów: stajnia Augiasza, której oczyszczenie wymaga znacznie subtelniejszych wysiłków niż herkulesowe.

Wiara w osobowego Boga, na przykład, może wywodzić się z pragnienia bezpieczeństwa, pragnienia nierozerwalnie trwałego związku z Najwyższym. Sztywne upieranie się przy poglądzie, że wszyscy ludzie są równi może wywodzić się z niemożności zaakceptowania tego, że inni są bardziej rozwinięci od nas. Budda przedstawił obszerną rozprawę (Brahmadżala Sutra), wyliczającą wiele rodzajów błędnych poglądów rozpowszechnionych w jego czasach; nowoczesny odpowiednik tej rozprawy byłby nie mniej potrzebny, chociaż prawdopodobnie musiałby być obszerniejszy. Ukazanie i sprostowanie błędnych poglądów i opinii ma wielkie znaczenie dla naszego rozwoju, gdyż one utrzymują nas w zastoju i bezwładzie. Ich zadaniem jest utrzymanie naszego poczucia bezpieczeństwa w naszych postawach i uczuciach. Oporność, z jaką ludzie zmieniają swoje opinie oraz siła i uczucie, które wkładają w ich obronę, są tego oznaką. Szczególnie widoczne jest, jak religijne dogmaty teistycznego rodzaju prowadzą do fanatyzmu, który może doprowadzić do przelania morza krwi, aby narzucić swą wiarę innym.

Rodzaj przekonań i idei, których się trzymamy, rodzaj przedmiotów, ludzi i zdarzeń, do których lgniemy, wszystko to określa rodzaj doświadczeń, których doznajemy, rodzaj świata, w którym żyjemy, a zatem i świat, w którym się odrodzimy. W ten sposób, w zależności od chwytliwości, powstaje stawanie się.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl