Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


odczuwanie

odczuwanie


Tutaj mamy obrazek przedstawiający człowieka ze strzałą w oku. Gdy postrzegamy przedmioty, wywołują one w nas doznania, zarówno przyjemne i bolesne, jak i neutralne. Postrzegamy, a następnie oceniamy, na podstawie naszego aktualnego usposobienia i przeszłych doświadczeń.

Bycie świadomym rodzaju i właściwości uczuć stwarzanych przez kontakt zmysłowy, oddziaływania, jakie na nas wywierają przedmioty, jest sprawą największej wagi w naszym rozwoju jako jednostki. W tym momencie drzwi do nieba i do piekła są przed nami i możemy wybierać.

Powrócimy jeszcze do decydującej chwili wyboru po dokończeniu przedstawiania całego łańcucha. Na razie wystarczy powiedzieć, że jeśli nie dojdzie do głosu rozróżniająca świadomość, to będziemy reagować na podstawie dotychczasowych skłonności. W ten sposób, w zależności od odczuwania, powstaje pożądanie.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl