Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


kontakt

kontakt


Mężczyzna i kobieta obejmujący się ilustrują oddziaływanie zewnętrznego świata na zmysły. Organa zmysłowe wchodzą w styczność z zewnętrznymi lub mentalnymi obiektami i stąd powstają wrażenia. W ten sposób świadomość "wygląda" na zewnątrz za pośrednictwem ciała i jego narządów zmysłów.

Akt postrzegania początkuje wszystkie kłopoty, co wkrótce wyjaśnimy. Dlatego też "strzeżenie bram zmysłów" jest podstawowym treningiem umysłu. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy pozostawać stale w stanie deprawacji sensorycznej (pozbawienia się dopływu wszelkich wrażeń zmysłowych). Zmysły i akty postrzegania są, same w sobie, etycznie neutralne; wszystko zależy od tego, jak reagujemy na nie. Kluczem jest, jak zwykle, bycie świadomym, na ile to tylko możliwe, tego co odczuwamy i co dzieje się w naszym umyśle.

Pozytywny stosunek do sztuki i natury jest bardzo ważny w duchowym rozwoju jednostki. Postrzeganie estetycznie przyjemnych obiektów - zewnętrznie pod postacią sztuki i natury oraz wewnętrznie, w postaci wizualizacji i wyobrażeń - prowadzi do pobudzania i oczyszczania wyższych uczuć.

Jako skutek kontaktu rozwija się odczuwanie.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl