Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


świadomość

swiadomosc


Świadomość przedstawiona jest jako małpa na drzewie, skacząca i bełkocząca w niemożliwy do skontrolowania sposób. Niemniej jednak pierwsza iskra życia jest jeszcze bardziej prymitywna niż to. Zmysłowe postrzeganie jest na dolnym końcu ewolucyjnej skali: błądząca pra-świadomość ameby. Ciepło i sytość, bicie serca matki są zaledwie mgliście postrzegane w tym pierwszym przebudzeniu. Od tej chwili, kiedy rozwija się zarodek, odtwarza on cały przebieg ludzkiej ewolucji.

Fakt, że zarodek posiada czucie od chwili poczęcia - odczuwanie, które posiada potencjalną zdolność rozwinięcia się w typowo ludzką samoświadomość - oznacza, że zamierzone przerywanie ciąży jest odbieraniem życia. Dla buddysty fakt ten powinien być oczywisty, gdy rozważa się kwestię przerywania ciąży.

Proces ludzkiego rozwoju psychicznego jest procesem uprzedmiotowienia świadomości. Nowa świadomość, która pojawia się w łonie, zaczyna organizować wokół siebie materię fizyczną. Tak więc w zależności od świadomości powstaje psychofizyczny organizm.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl