Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


zamierzone działania

zamierzone działania


Na obrazku przedstawiającym to ogniwo znajduje się garncarz ze swoim kołem, lepiący dłońmi gliniany garnek. Dobrze wiadomo, że nie ma dwóch jednakowych garnków; każdy ma swój własny charakter, określony w pewnym stopniu przez fizyczne czynniki, ale przede wszystkim przez stan umysłu garncarza. W taki sam sposób z podstawowego stanu duchowej ślepoty wynikają skłonności i dążenia kształtujące nasze przyszłe przeznaczenie. Wciąż i wciąż działamy w niewiedzy, nasza mowa jest oparta na niewiedzy, jak również nasze myśli są złudzeniami; cały strumień naszego życia uwarunkowany jest przez niewiedzę. Z powodu naszego nieoświecenia kształtujemy charakter, który może działać tylko w nieoświecony sposób.

Czasami udaje się zauważyć, jak niewiele osób jest świadomych podstawowych tendencji swego charakteru. Większość ludzi cały czas stwarza uzasadnienia dla swojego postępowania, zapowiada swoje przyszłe zamiary i czyni rozmaite postanowienia, obietnice i deklaracje. Tymczasem wszystkie ich czyny wskazują, jak mało znają oni siebie samych. Czasami mamy wrażenie, że to my kształtujemy swoje przeznaczenie za pomocą aktów woli, kierowanych rozumowaniem, ale istnieje strumień naszej całej osobowości o wiele silniejszy niż rozum, a którego poznanie jest naszym podstawowym obowiązkiem. Jedynie stając się w pełni świadomymi biegu strumienia naszych czynów, słów i myśli możemy zacząć kształtować to w coś, co ma rzeczywistą wartość.

Podczas śmierci ten strumień przenosi się do ciała subtelnego (mentalnego). Doświadczenie oddzielenia od ciała fizycznego jest jednym z tych, do których większość z nas w ogóle nie jest przygotowana. Według Tybetańskiej Księgi Zmarłych przechodzimy przez serie doświadczeń, które składają się z projekcji pooddzielanych części naszej własnej istoty - podczas gdy znajdujemy się w nieznanym obszarze stanu po śmierci, który nie oferuje ani szczypty bezpieczeństwa - oraz poszukiwania piękna nagiej prawdy. Chociaż w tym stanie pośrednim jesteśmy bliżsi Prawdy niż w większości chwil naszego życia, to jednak nie możemy tego utrzymać i tęsknimy za bezpiecznym i pewnym oparciem w fizycznym ciele. We wszystkich kierunkach widzimy kopulujące istoty. Zostajemy przyciągnięci do takiej konkretnej pary, która w jakiś sposób pasuje do skłonności naszego własnego charakteru. Kiedy próbujemy zająć miejsce albo kobiety, albo mężczyzny, tracimy świadomość w momencie spotkania się plemnika i jaja. Następuje potężny wstrząs i nastaje kompletna ciemność, którą bardzo niewielu potrafi przeniknąć wstecz w swym przyszłym życiu.

Zamierzone czyny są uwarunkowaniem, w zależności od którego powstaje świadomość, pierwszy przebłysk odczuwania w łonie matki po omdleniu w momencie poczęcia.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl