Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


zniszczenie i śmierć

zniszczenie i smierc


Zniszczenie i rozpad, które są rezultatem wszelkiej zjawiskowej egzystencji, przedstawione są przez człowieka niosącego na plecach ciało.

Dla kogoś, kto w ciągu swoich żywotów nieustannie opierał się na przedmiotach, ludziach, sytuacjach, postawach, wierzeniach i ideach - wierząc, że są one źródłem egzystencjonalnego bezpieczeństwa, głębokiej uczuciowej satysfakcji oraz wypełnieniem wszystkich potencjalnych możliwości, zawartych w ludzkiej świadomości - dla takiego kogoś nieustający spektakl utraty i zniszczenia przedmiotów, śmierci i oddzielenia od bliskich ludzi, utraty stanowiska, jak również gra przeciwieństw i rozczarowań, nieprawdziwych i sprzecznych postaw, wierzeń i idei, wszystko to jest źródłem nieustannego bólu i cierpienia. To cierpienie przenika wszystko, co mogłoby być przyjemne i szczęśliwe; w pismach określane jest to jako "smutek, lament, ból, żal i rozpacz".

Wnioski?
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl