Biblioteczka Buddyjska
"Dwanaście ogniw - nieustanne krążenie" Sangharakshita


stawanie się

stawanie się


Stawanie się oznacza tutaj poczęcie, czyli początek nowego życia, stąd na obrazku widzimy ciężarną kobietę. Nasze narodziny i egzystencja są najbardziej dramatyczną manifestacją lgnięcia, jaka może istnieć. Poziom, czyli sfera egzystencji, w której się odradzamy (zgodnie z buddyjską tradycją ten ludzki świat jest tylko jedną z wielu sfer, w których możemy egzystować), rodzaj ciała, jakie mamy, rodzice, z których się rodzimy, szczególne otoczenie, w którym żyjemy - wszystko to jest przez nas "wybierane".

Bezpośrednio po śmierci doświadczamy stanu kompletnej niepewności. Nie ma tam nic stałego lub znajomego, czego moglibyśmy się przytrzymać. W istocie obdarzeni jesteśmy nieograniczonym zakresem możliwości, włącznie z potencjalną możliwością niewybierania w ogóle i przekroczenia całego procesu. Ta otwarta sytuacja może być bardzo twórcza, gdyż zawarta jest w niej możliwość wybrania nowego i wyższego stanu istnienia. Niemniej jednak w nieukniony sposób zostajemy przyciągnięci do tego, co jest nam najbardziej znajome, co najbardziej odpowiada naszemu ideałowi zadowolenia. Wybieramy taki świat i istoty, jakie najłatwiej utwierdzają nas w naszych błędnych poglądach i niewłaściwych skłonnościach i które dostarczają nam możliwości lgnięcia do przedmiotów, które - jak uważamy - dostarczają zadowolenia. W takim stopniu, w jakim nasze fałszywe poglądy i uczuciowe oraz zmysłowe przywiązania są spaczeniami naszej natury, wybieramy dla siebie wykoślawione otoczenie, w którym się odradzamy.

Ten proces wybierania odrodzenia możemy bardziej bezpośrednio zauważyć w sposobie, w jaki wybieramy naszą pracę, przyjaciół, a nawet miejsce, w którym mieszkamy i sposób, w jaki w nim żyjemy. W przeważającej mierze ten proces wybierania jest w dużym stopniu reaktywny, odruchowy, zdeterminowany przez podświadome czynniki - uzasadniony przez mniej lub bardziej wiarygodne wyjaśnienia. Kiedy czynimy jakiś wysiłek, aby pracować nad sobą, okoliczności naszego życia często zmieniają się, jak to się mówi, w dramatyczny sposób: zaczynamy praktykę medytacji, zmieniamy naszą pracę na bardziej twórcze i etycznie pozytywne środki zarobkowania, szukamy towarzystwa innych ludzi, którzy sami się rozwijają.

Istnieje bardzo daleko idąca analogia między doświadczeniem z odosobnienia medytacyjnego, a procesem stawania się. Jesteśmy oddzieleni od wszystkiego, co jest nam znane i bliskie, a dzięki medytacjom, lekturom i porozumiewaniu się otwierają się przed nami nowe i nieograniczone horyzonty. Ukazują się bardzo realne możliwości wyboru o wiele bardziej twórczego i przynoszącego zasługę sposobu życia, czyli "miejsca odrodzenia". Obecnie wielu czyni takie zmiany opierając się na doświadczeniach z odosobnienia.

Stawanie się, jako proces modelowania i wybierania świata, w którym się odradzamy, jest uwarunkowaniem, w zależności od którego powstają narodziny.
strona główna
Biblioteczka Buddyjska
spis treści
Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER

BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl