Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Natura świata w tekstach wadżrajany

Teksty tantryczne nie tylko (tak jak czyniła to mahajana) stawiają znak równości między nirwaną i samsarą, ale podają, że pięć skandh uwarunkowanej jednostki jest w istocie pięcioma doskonałymi buddami, którzy odwiecznie pozostają w ekstatycznym zjednoczeniu (tyb. yab-yum) z pięcioma partnerkami, będącymi oczyszczonymi postaciami pięciu elementów ludzkiego ciała.

"Świat przenika błogość, która przenika i sama jest przenikana. Tak jak zapach kwiatu zależy od kwiatu, i bez kwiatu jest niemożliwy, podobnie bez formy itd., nie można by było dostrzec błogości. (...) A zatem cały świat jest spontanicznie doskonały (skt. sahaja), ponieważ spontaniczna doskonałość jest jego naturą. Kiedy umysł znajduje się w oczyszczonym stanie, jego esencją jest również nirwana" (Hevajra tantra II.2.35-44) 7.

"Wszystkie istoty są buddami; jest to jednak przesłonięte powierzchownymi splamieniami. Kiedy zostaną one usunięte, natychmiast stają się buddami; co do tego nie ma wątpliwości" (Hevajra tantra II.4.69) 8.

"Żadnego buddy nie sposób znaleźć w żadnej sferze egzystencji. Umysł sam w sobie jest doskonałym buddą i żadnego buddy nie można znaleźć nigdzie indziej" (II.4.75) 9.

____________________

7 D.L. Snellgrove (tłum.), The Hevajra Tantra. A Critical Study, vol 1., Oxford University Press, London 1959, s. 92.
8 Tamże, s. 107.
9 Tamże.Biblioteczka Buddyjska
spis treści

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl