Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Ścieżka do wyzwolenia w mahajanie

Oprócz szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki, tradycja mahajany uznaje jeszcze inne czynniki pozwalające osiągnąć wyzwolenie z samsary. Poniższe fragmenty "Kropli pożywienia dla ludzi" i "Prezentacji bodhicitty" Nagardżuny podająnastępujące rady odnośnie praktykującego Dharmę.

"Ten, kto daje bez żalu, posiada współczucie.
Ten, kto działa we właściwy sposób i bez hipokryzji, przestrzega zasad.
Ten, kto bez strapienia rozważa działanie i rezultat, jest cierpliwy.
Ten, kto myśli o śmierci i podejmuje wysiłek, wywiera wpływ.

Jeżeli wychodzisz poza rozproszenie tego życia - jest to dhjana.
Jeżeli w bezbłędny sposób postrzegasz prawdę - jest to mądrość.
Jeżeli dążysz do stanu buddy - jest to ufność.
Jeżeli oczyszczasz mgliste rozróżnianie - jest to joga.

Brak przywiązania do krewnych czy majątku - oto medytacja.
Myślenie o przynoszeniu istotom pomocy, tworzy największego wśród ludzi.
Życie w prawdzie i bezfałszu - oto uczciwość.
Myślenie o prawdziwej naturze działania - oto nieustraszoność"

(Niti-śastra-jantuposana-bindu, 69-71) 6."Konwencja powstaje z karmy [z powodu rozmaitych] splamień (kleśa), natomiast karmę stwarza umysł. Umysł powstaje wskutek nagromadzenia śladów karmicznych (vasana).

Szczęście to uwolnienie się od śladów karmicznych. Szczęśliwy umysł jest spokojny. Spokojny umysł nie jest pomieszany. Bycie niezmiennym to zrozumienie prawdy. Dzięki zrozumieniu prawdy osiąga się wyzwolenie.

Wyzwolenie definiuje się również jako: rzeczywistość, prawdziwy kres, [stan] bez znamion, ostateczne znaczenie, najwyższą bodhicittę i śunjatę 7.

Ci, którzy nie znają śunjaty, nie osiągną wyzwolenia. Takie omamione istoty wędrują [w] sześciu rodzajach odradzania się, uwięzione w ramach egzystencji" 8.


Jednym z najbardziej znanych i cenionych pism mahajany jest krótki, bo liczący zaledwie 59 sentencji tekst Atiśi "Trening umysłu w siedmiu punktach", którego fragmenty zacytowano poniżej.

"Myśl, że wszystkie zjawiska są jak sen.
Zbadaj naturę niezrodzonej uważności.
Pomiędzy sesjami [medytacyjnymi] uważaj zjawiska za złudzenia.
Gdy zło wypełnia świat, zmieniaj niekorzystne warunki w ścieżkę bodhi (=oświecenia).
Bądź wdzięczny wszystkim.
Aby każda sytuacja szybko stała się praktyką, zintegruj ją z medytacją.
Zawsze utrzymuj radosny umysł.
Jeżeli potrafisz praktykować nawet wtedy, kiedy jesteś rozproszony, jesteś dobrze wyćwiczony.
Nie dyskutuj o wadach.
Nie myśl o niczym, co dotyczy innych.
Pracuj najpierw z tym splamieniem, które jest największe.
Porzuć wszelką nadzieję na osiągnięcie rezultatów.
Nie bądź logiczny.
Nie czyń złośliwych uwag.
Nie czekaj na dogodną okazję.
Nie uderzaj w czuły punkt.
Nie przenoś ładunku wołu na krowę 9.
Nie szukaj zadowolenia w cudzym smutku.
Jedną intencją popraw wszystko, co niewłaściwe.
Pracuj wszechstronnie na każdym polu.
Ważne jest, aby praktykować głęboko i przenikliwie.
Nie rób niczego na opak.
Nie wahaj się.
W praktykę włóż całe serce.
Wyzwól się przez badanie i analizowanie.
Nie przechwalaj się.
Nie bądź zazdrosny.
Nie działaj w sposób kapryśny.
Nie oczekuj podziękowań" 10.____________________

6 Nagardżuna, Wybór pism , wybór, przekład i wstęp Jacek Sieradzan, Kraków w Roku Wodnej Owcy [1992], s. 64-5.
7 Skt. "pustka", "pustość". Ostateczna natura rzeczy i zjawisk; fakt nie posiadania przez nich prawdziwego istnienia; brak własnej natury.
8 Nagardżuna, dz. Cyt., s. 85.
9 Czyli: nie obarczaj słabszych swoimi obowiązkami..
10 Atisia, Bezpośrednia ścieżka do oświecenia, b.m. i d., s. 5-6. Por. "Jam-mGon Kong-sPrul the Great, A Direct Path to Enlightenment. Being a Commentary Which Will Comfortably Introduce Ordinary People to The Mahayana Training Of Seven Points of Mind Training by Atisha, Kagyu Kunkhyab Chuling, Vancouver, Canada, 1975, oraz Chogyam Trungpa, Training the Mind and Cultivating Loving-Kindness, Shambala, Boston/London 1993.Biblioteczka Buddyjska
spis treści

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl