Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"G.C. Pande

Emerytowany wykładowca uniwersytetów na Allahabad, Gorakhpur i Radżastanie (India), autor ponad dwudziestu prac na temat buddyzmu, kultury i filozofii indyjskiej, m.in. Studies in the Origins of Buddhism (Delhi 1957) i Lectures on Jainism (1977). Za swą twórczość był wielokrotnie wyróżniany przez rząd Indii.

  1. Buddyzm nie jest "soteriologią negatywną", ponieważ celem buddyzmu jest wyzwolenie człowieka z cierpienia i zapewnienia mu wiecznego spokoju.

  2. Buddyzm utrzymuje, że złem jest przywiązanie do świata. Nie uważa świata za źródło zła i cierpienia; za źródło cierpienia uchodzi bowiem egoistyczne i ignoranckie przywiązanie do świata.

  3. Buddyzm nie jest ateistyczny, ponieważ uważa Buddę za odwiecznego zbawcę ludzkości.

  4. Buddyjska nirwana nie jest "stanem doskonałej obojętności". Nirwana jest stanem wolności, oświecenia i spokoju. Jest miejscem, z którego wyzwolona osoba pomaga światu.

  5. Buddyjska nirwana jest najwyższą fazą duchowego rozwoju, ponieważ przenosi człowieka poza zróżnicowanie osobowego boga i pozaosobowego absolutu.


Biblioteczka Buddyjska
spis trePci

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl