Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Nirwana z punktu widzenia wadżrajany

"W tantrach nirwanę często opisuje się jako niegasnącą błogość (satata-sukhamaya), miejsce radości i wyzwolenia, niezmienną najwyższą błogość, nasienie (bija) wszelkiej substancji (vastu), ostateczny stan tych, którzy osiągnęli doskonałość, najwyższe miejsce buddów zwane Sukhavati" (Padmavajra, Guhya-siddhi) 38. O ile hinajana ma na celu osiągnięcie stanu błogości poprzez praktyki ascetyczne, o tyle wadżrajana ukazuje ścieżkę do wyzwolenia poprzez najwyższą błogość. Poniżej garść cytatów ze słynnej Tantry Hewadżry.

"Doskonałą Błogość można nazwać samsarą, a nirwaną Błogość Wygaśnięcia, która uważa Błogość za stan pośredni" (I.8.34) 39.

"pomiędzy samsarą a niwaną nie ma najdrobniejszej różnicy" (I.10.32) 40.

"Czym jest samsara, tym jest również nirwana. Nie ma nirwany innej niż samsara, mówimy. Samsara składa się z formy, dźwięku itd., z odczuwania i czterech pozostałych skandh,/i>, ze zdolności zmysłowych, z gniewu, złudzenia i trzech pozostałych. Lecz wszystkie te elementy naprawdę są pogrążone w nirwanie, i tylko wskutek złudzenia jawią się jako samsara. Mądry człowiek przebywa w samsarze, ale tę samsarę rozpoznaje jako nirwanę, ponieważ doszedł do tego dzięki procesowi oczyszczenia. Ta nirwana, będąc bodhicittą ("oświeconym umysłem"), jest zarówno ostateczna, jak i względna" (II.4.32-35) 41.

____________________

38 S.B. Das Gupta, Obscure Religious Cults, Firma KLM Private, Calcutta 1976, s. 33.
39 D.L. Snellgrove (tłum.), The Hevajra Tantra, Oxford University Press, London 1959, s. 76.
40 Tamże, s. 83.
41 Tamże, s. 104.Biblioteczka Buddyjska
spis treści

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl