Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Christian Lindtner

Christian Lindtner jest profesorem studiów nad buddyzmem w Instytucie Filologii Orientalnej w Kopenhadze (Dania). Opublikował m.in. tom przekładów z Nagardżuny, największego filozofa buddyjskiego (Nagarjuniana, 1982), wydany też jako Master of Wisdom (Dharma Publishing, Berkeley, 1986).

  1. Ponieważ buddyzm ma ogólnie na celu uwolnienie się od trzech zasadniczych negatywności (evils): niewiedzy, pożądania i nienawiści, i ponieważ ten stan uważa się za ostateczną błogość i szczęście, jakie ludzie mogą osiągnąć, określenie go jako "negatywnej soteriologii" wydaje się być błędne.

  2. W buddyzmie to nie świat jest "zły", nie jest on też "źródłem zła i cierpienia"; za źródło cierpienia uważa się natomiast trzy (wyżej wymienione) negatywne namiętności.

  3. Buddyzm przyjmuje istnienie licznych bogów. Na ogół są oni bardziej cnotliwi od ludzi, ciągle jednak są niedoskonali. Będąc dobrym, człowiek może stać się bogiem, a nawet kimś więcej niż bogiem, kiedy całkowicie pozbędzie się swych negatywnych namiętności (zob. wyżej), wskutek czego nie będzie się odradzał. Buddyści nie wierzą, że tacy bogowie mogą stworzyć świat, który jest w istocie wytworem naszej negatywnej karmy (energii0materii), stworzonej przez namiętności. Powiedzenie, że "buddyzm jest głównie systemem ateistycznym", jest więc zwodnicze.

  4. Istnieją dwie główne formy buddyzmu: hinajana i mahajana. W pierwszej z nich ideałem jest obojętność wobec namiętności, która jest także obojętnością wobec świata; jednak w mahajanie ideałem jest miłość wobec świata - innych czujących istot - w celu wyzwolenia ich z negatywności (evils) i nieszczęśliwych namiętności (jak wyżej).

  5. W świetle powyższego (punkty 1-4), ostateczne stwierdzenie papieża jest ponownie zwodnicze. Jest fałszywym świadkiem.Podsumowując, papież poważnie zafałszował buddyjski pogląd. Na pewno nie jest nieomylny.


Biblioteczka Buddyjska
spis trePci

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl