Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Lhakdor

Ponieważ Dalaj Lama nie udziela pisemnych wywiadów, odpowiedź na pięć pytań nadesłał Lhakdor, jego tłumacz i asystent do spraw religii (przyp.red.).

  1. Jeśli chodzi o ogólne wyjaśnienie: buddyzm nie jest negatywną soteriologią. Buddyzm jest ścieżką, która prowadzi do osiągnięcia nirwany i stanu buddy. Oba te stany oznaczają pokój i szczęście. Na przykład nirwana jest stanem całkowitego zaniku cierpienia i jego przyczyn, a stan buddy to stan, w którym usunięte zostały wszystkie przeszkadzające uczucia oraz ich nasiona i ślady. Jest to stan, w którym usunięte zostało wszystko to, co zaciemnia poznanie, i gdzie istnieje doskonałe poznanie, spokój i szczęście. Nirwany i stanu buddy nie osiąga się tylko dla siebie, ale dla pożytku wszystkich cierpiących czujących istot.

  2. W buddyzmie świat nie jest ani dobry, ani zły. Źródłem zła i cierpienia człowieka nie jest świat. Jest nim skupienie się na sobie i negatywność egoizmu, jaką posiada w sobie jednostka.

  3. Buddyzm nie wierzy w Boga stwórcę. Z tego punktu widzenia buddyzm można nazwać systemem ateistycznym. Buddyzm mówi, że doświadczamy głównie tego, co stanowi rezultat naszego działania, a nie czegoś, co pochodzi od jakiegoś zewnętrznego sprawcy czy stwórcy. Musimy wziąć za siebie odpowiedzialność.

  4. Ponieważ istnieje wielu różnych praktykujących o odmiennych właściwościach umysłu, dlatego w buddyzmie mówi się o różnych kategoriach nirwany. Nie możemy generalizować i mówić, że w buddyzmie nirwana jest wejściem w stan doskonałej obojętności względem świata. Kiedy nasz umysł jest motywowany wielkim współczuciem, cała nasza praktyka duchowa jest nakierowana na przynoszenie pożytku wszystkim czującym istotom. Stając się buddą, z pewnością osiąga się nirwanę. Jednak Budda nie zatraca się w spokoju nirwany i nie jest obojętny na los świata.

  5. To nie takie proste powiedzieć, że nirwana jest niższą fazą rozwoju duchowego. Czy nirwana osiągnięta przez Buddę jest niższą fazą w rozwoju? W końcu buddyści uważają, że nirwana i stan buddy to cele ostateczne. A czy każdy, kto wierzy w Boga stwórcę osiąga cel ostateczny?

To tylko bardzo krótkie wypowiedzi na wasze pytania i mam nadzieję, że pozostają one w zgodzie z naukami Buddy.


Biblioteczka Buddyjska
spis treści

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl