Biblioteczka Buddyjska
"Przekroczyć próg mądrości - polemiki ciąg dalszy"Allen Ginsberg

Uznawany za najwybitniejszego współczesnego poetę amerykańskiego. Autor słynnego Skowytu, poematu opublikowanego w łącznym nakładzie około pół miliona egzemplarzy. Jeden z przywódców ruchu antywojennego w latach 60-tych. Sam siebie określał jako "Żyda, pedała i buddystę". Był uczniem wielu hinduskich riszi i tybetańskich lamów (p.w. Cziegjama Trungpy). W Polsce, którą odwiedził trzykrotnie, ukazało się kilka jego zbiorów wierszy, m.in. Utwory poetyckie (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984), Wiersze (Miniatura, Kraków 1989), oraz znaczny wybór wierszy w antologii poezji buddyjskiej Drogi karmy i ścieżka Dharmy (Verbum, Katowice 1993).


  1. Typowo katolickie intelektualne zamroczenie (befuddlement).

  2. Zachodni nonsens - świat jest zarówno rzeczywisty, jak i iluzoryczny; jest jednocześnie tym i tamtym.

  3. Tak, to prawda; jednak bardziej precyzyjne jest określenie "nieteistyczny".

  4. Papież musiał czytać Rudyarda Kiplinga.

  5. Skąd on to wie? Czy doświadczył nirwany? Wejście w zjednoczenie z bogiem? Głupie uogólnienia.


"Pustka" + "współczucie" to w myśli buddyjskiej 2 aspekty tej samej ostatecznej rzeczywistości.
Praktyka medytacyjna jest ścieżką.
Pustka = śunjata (skt.) = otwarta przestrzeń, wygodna przestrzeń.Biblioteczka Buddyjska
spis trePci

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl