Biblioteczka Buddyjska
"Elementarz Mahamudry" - Garma C.C. ChangIII Karmapa: Modlitwa Mahamudry

Ta stosunkowo krótka modlitwa zawiera wszystkie istotne nauki Mahamudry.

Namo Guru (Pokłon dla Guru)

 1. Oby wszyscy Lamowie i bóstwa Mandali Jidama,
  Buddowie i ich Synowie trzech czasów i dziesięciu kierunków
  spoglądali na mnie z miłością i dobrocią i zesłali fale inspirujących mocy
  tak, aby moje dążenie do Najwyższego Urzeczywistnienia wypełniło się.

 2. Oby niewzburzony trzema wirami potok dobrej karmy
  wypływający ze śnieżnych gór czystych intencji i czynów,
  niezliczonych istot i moich,
  wpłynął do oceanu czterech ciał Buddy.

 3. Dopóki to się nie spełni, obym przez wszystkie żywoty,
  narodziny za narodzinami
  nie zetknął się z negatywną karmą i cierpieniem,
  lecz cieszył się dobrem oceanu szczęścia i doskonałości.

 4. Uzyskawszy Cenne Ludzkie Odrodzenie, posiadając zaufanie, pilność i mądrość,
  polegając na dobrym duchowym nauczycielu,
  otrzymawszy istotne nauki i praktykując je właściwie
  obym we wszystkich żywotach doświadczał błogosławieństwa Dharmy.

 5. Słuchanie i studiowanie pism oddala zasłony niewiedzy;
  rozważanie ustnych objaśnień niweczy wątpliwości;
  światło mądrości zrodzone z medytacji rozjaśnia prawdziwą naturę egzystencji;
  oby wzrastała promienność mądrości płynącej ze słuchania, przemyśliwania i medytacji.

 6. Podstawą jest Podwójna Prawda, wolna od skrajności;
  Podwójne Nagromadzenie jest Ścieżką, wolną od ograniczeń;
  Owocem jest Podwójny Rezultat wolny od pomieszania Samsary i pasywności Nirwany;
  Obym wciąż spotykał tę naukę wolną od wszelkich błędów.

 7. Tym, co jest do oczyszczenia, jest sam umysł - pustka i przejrzystość nierozdzielne;
  Tym, co oczyszcza, jest wadżra-joga Mahamudry;
  Sczyszczane są splamienia pochodzące z pomieszania;
  Oby dzięki temu urzeczywistnił niesplamioną Dharmakaję.

 8. Rozwianie wątpliwości przynosi pewność właściwych poglądów;
  Utrzymywanie niezachwianej uważności jest istotą medytacji;
  Najwyższym działaniem jest wprowadzenie w życie wszystkich aspektów medytacji;
  Obym posiadł zaufanie do poglądów, medytacji i działania.

 9. Wszystkie zjawiska są projekcjami umysłu,
  Lecz nie ma czegoś takiego jak umysł; jego natura jest pusta.
  Jest pusty i bez ograniczeń - w nim wszystko może się zdarzyć.
  Widząc to, obym odciął korzeń pomieszania.

 10. Manifestacje umysłu nie mają egzystencji same w sobie, lecz widziane są błędnie jako przedmioty.
  Z powodu tej niewiedzy powstaje poczucie "siebie".
  Poprzez lgnięcie do dualizmu "przedmiot-podmiot", wędrujemy zagubieni w Samsarze.
  Obym odciął tę niewiedzę i pomieszanie u samego korzenia.

 11. Nie ma niczego, co byłoby Rzeczywistością, nawet Buddowie jej nie widzą.
  Nie jest to jednak nicością, gdyż jest podstawą Samsary iNirwany.
  Nie jest również paradoksalnym połączeniem skrajności - Środkowa Droga jest wolna od takich ograniczonych poglądów.
  Obym urzeczywistnił istotę dharmy nieograniczonego umysłu.

 12. "To jest tym" nie jest żadnym stwierdzeniem
  i nie ma podstaw do zaprzeczania: "To nie jest tym".
  Nieuwarunkowana i niezłożona Dharma jest poza pojęciowym zrozumieniem.
  Obym z głębokim przekonaniem zrozumiał tę najwyższą prawdę.

 13. Dopóki się tego nie urzeczywistni, krąży się w Samsarze,
  urzeczywistniwszy to, jest się Buddą.
  Bez jakiegokolwiek stwierdzania lub zaprzeczania
  obym urzeczywistnił istotę Dharmaty, podstawę wszystkiego.

 14. Zjawiska są umysłem i pustka jest umysłem.
  Urzeczywistnienie jest umysłem i iluzja jest umysłem.
  Powstawanie jest umysłem i znikanie jest umysłem.
  Obym widząc wszystko jako umysł odciął błędne pojęcia.

 15. Nie fałszując medytacji pojęciowym dążeniem,
  nieporuszony wiatrem światowych rozrywek,
  wiedząc jak spocząć w spontanicznym, wolnym przepływie umysłu,
  obym osiągnął i utrzymał gotowość prawdziwej duchowej praktyki.

 16. Gdy ustają fale grubych i subtelnych myśli
  wody umysłu uciszą się same przez się.
  Obym osiągnął niewzburzony rozproszeniem i ospałością
  spokój głębokiego oceanu Wyciszającej Medytacji.

 17. Nieprzerwane obserwowanie umysłu, którego nie da się obejrzeć,
  jest przenikającym Wglądem.
  Obym odciął wątpliwości czy to "jest" czy "nie jest"
  i bez pomieszania poznał naturę swej własnej istoty.

 18. Patrząc na przedmioty, nie widzę żadnych przedmiotów, gdyż są one umysłem;
  obserwując umysł nie widzę żadnego umysłu, gdyż jego istota jest pusta;
  Przez widzenie tego jednocześnie, samo przez się opada dualistyczne przywiązanie;
  obym w ten sposób urzeczywistnił przejrzyste światło prawdziwej natury umysłu.

 19. To bycie wolnym od wytworów umysłu jest Mahamudrą (Wielkim Symbolem);
  jest Madhjamiką (Drogą Środka), byciem wolnym od wszelkich ograniczeń;
  zwie się to również Maha-Ati (Wielką Doskonałością), która wszystko zawiera.
  Obym posiadł ufność, że przez zrozumienie jednego wszystko jest zrealizowane.

 20. Wielka Szczęśliwość, poza przywiązaniem, jest nieustająca;
  Przejrzyste Światło, poza pojęciami, jest nieprzyćmione przez żadne zasłony;
  stan przekraczający rozumowe pojęcie jest spontaniczny;
  obym stale z łatwością ich doświadczał.

 21. Oby lgnięcie do przyjemnych doświadczeń uwolniło się samo przez się,
  a natura złych myśli i pomieszania ujrzana była jako czysta niczym przestrzeń.
  Z prostym umysłem, bez dodawania, odcinania lub dążenia do czegoś,
  obym urzeczywistnił prawdę Dharmaty, wolną od sztuczności.

 22. Wszystkie istoty mają od zawsze naturę Buddy,
  lecz nie widząc tego błądzą w nie mającej końca Samsarze.
  Obym dla tych, którzy nieustannie doświadczają cierpienia,
  rozwinął bezgraniczne współczucie w strumieniu mojego życia.

 23. Chociaż bezgraniczne, nieprzerwane współczucie jest naturalną cechą umysłu i przejawia się wolnym strumieniem miłości,
  to jednak jego istota jest pusta.
  Ta jednoczesność obu aspektów, przejawienia i pustości, jest najwyższą ścieżką.
  Obym dniem i nocą nigdy nie był oddzielony od tej medytacji.

 24. Przez moc medytacji doskonalą się "oczy" i nadnormalne postrzeganie,
  dojrzewają czujące istoty i oczyszczają się pola Buddy.
  Obym wypełnił modlitwy spełniające dharmy Buddy
  i poprzez Doskonałość, Dojrzałość i Oczyszczenie osiągnął Stan Buddy.

 25. Oby dzięki dobroci Buddów i ich Synów trzech czasów i dziesięciu kierunków,
  i poprzez moc wszelkich dobrych działań
  spełniły się usilne życzenia i modlitwy,
  moje i niezliczonych istot.


Biblioteczka Buddyjska
spis treści

Buddyzm - http://buddyzm.koti.com.plnależe do systemu MAGIC BANNER


BannerManiaNaleze do systemu BannerPower


SmartLinks Logo - http://smartlinks.net.pl